Hạng Mục

Trần thạch cao phẳng

Trần thạch cao phẳng thuộc hệ trần chìm hoặc thả. Là loại trần thạch cao sau khi hoàn thiện nằm trên cùng 1 mặt phẳng sau khi đã hoàn thành.

Trần thạch cao tấm thả

Trần thạch cao tấm thả là kiểu trần có phần khung xương nổi trên bề mặt sau khi đã hoàn thiện. Trần thạch cao thả còn được gọi là trần thạch cao nổi.

Chuyên mục

Tin tức

Xem

Tư Vấn

Xem

Bất động sản

Xem

Tin Tức